Fryslân fan Boppen – drone team

Begin april zijn wij gevraagd om mee te werken aan het project Fryslân fan Boppen. Met een team van friese drone piloten zijn wij door de gehele provincie gereden om de hartverwarmende boodschappen van kinderen, mensen, bedrijven en kunstenaars vast te leggen. Een erg uniek project waar we trots op kunnen zijn! Van 15 tot […]

Wiertsema & Partners onderzoek primaire waterkeringen langs de Waddenzee en het IJsselmeer

Wiertsema & Partners doet grondonderzoek voor de primaire waterkeringen langs de Waddenzee en het IJsselmeer voor Wetterskip Fryslân. Alle data van boringen, sonderingen en laboratoriumonderzoek zullen worden aangeleverd aan de Basis Registratie Ondergrond (BRO). Van dit grondonderzoek hebben wij de fotografie verzorgd inclusief een mooie drone video. Opdrachtgever: Wiertsema en Partners

Kuikens in het land, poes in de mand

Kuikens in het land, poes in de mand. Met deze slogan roepen verschillende natuurorganisaties en agrarische collectieven in Fryslân kattenbezitters op hun huisdier ’s nachts binnen te houden. Dat is in het voorjaar nodig omdat weidevogelkuikens het slachtoffer worden van onze huisdieren. De Bond van Friese Vogelwachten is de trekker van de bewustwordingscampagne. Voor deze […]

Campagne studenten Leeuwarden

Voor een grote reclame campagne, zijn wij gevraagd door fotograaf Erikjan Koopmans om in Leeuwarden op een aantal unieke locaties luchtfoto’s te maken. In deze foto’s zullen later studenten als reus boven de stad uitstijgen. Deze hebben we samen met Eyefly BV uitgevoerd omdat we in de stad moesten vliegen (bebouwing) en in de no […]