Poppenwier – woonboerderij

Onlangs hebben wij een verkoop video gemaakt van een woning in Poppenwier voor de makelaar. Bij deze ruimtelijk gelegen woonboerderij konden we prachtige drone opnames maken en deze verwerken tot onderstaande video. Opdrachtgever: Binnenfoto.nl / Makelaardij Friesland

Terp fan de Takomst

Vereniging Dorpsbelang Blije e.o., de inwoners van Blije, Sense of Place, Observatorium Rotterdam en It Fryske Gea realiseerden de ‘Terp fan de Takomst’. Een terp met uitzicht op de kwelders van Noard-Fryslân Bûtendyks, ter hoogte van het dorp Blije. Als eigenaar van het landschap en toekomstig beheerder is It Fryske Gea nauw betrokken bij het […]

Harnst Invest – Leeuwarden

Voor Harnst Invest hebben wij een aantal hoge resolutie foto’s gemaakt van twee lokaties in de stad Leeuwarden. De beelden zullen door de architecten worden gebruikt bij de ontwikkeling van een bouwproject. Opdrachtgever: Harns Invest

Grote waternavel sloten Beesterzwaag

Grote waternavel houdt de gemoederen bezig omdat deze plant lastig te bestrij- den is en grote economische en ecolo- gische schade kan aanrichten. Overlast door deze plant kan zoveel mogelijk worden voorkomen door beginnende groeihaarden in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te verwijderen. Door de Cornelia Stichting zijn wij gevraagd om met […]

SLTN Fietsclassis 2021 met Joop Zoetemelk

Afgelopen week hebben wij Martijn Jongeling van MJFilms ondersteund bij het maken de video voor de 7e editie SLTN Fietsclassic. Onder begeleiding van vele (ex)profrenners en uiteraard vaste gast vanaf editie 1; Joop Zoetemelk. Opdrachtgever: MJFilms