Drones binnen de gemeente door de VNG

Tijdens Frylân fan Boppen zijn wij door verschillende media gefotografeerd, zo ook door een ANP fotograaf. Een foto van mij als piloot is gebruikt bij een whitepaper over drones bij de VNG.

De afgelopen jaren is de ontwikkeling van drones in een stroomversnelling geraakt. Strenge regelgeving zette lange tijd een rem op de toepasbaarheid van drones, maar naar verwachting komt de toename van de legale inzet van drones in een stroomversnelling door de inwerkingtreding van Europese regelgeving op 31 december 2020. Tegelijkertijd is er een toename van niet-geautoriseerde dronevluchten te constateren. Al deze ontwikkelingen zullen de nodige vragen oproepen bij bestuurders, beleidsmakers en uit- voerende instanties. Er zullen nieuwe knelpunten ontstaan op het vlak van privacy, overlast en veiligheid. Deze whitepaper geeft inzicht in de huidige stand van zaken van toepassingen, regelgeving, privacy en handhaving.

En handvatten om zelf aan de slag te gaan met drones.

Lees de white paper hier.