TerraCarta spoort kabels en leidingen op met drone!

In snelstromende rivieren is het werken met een werkboot een stuk moeilijker dan bijvoorbeeld op dit kanaal. Daarnaast heb je op de grotere vaarwegen ook te maken met een stuk verkeersveiligheid.

In het innovatieprogramma met Shell (UGI) hadden we al stappen gezet in het vastleggen van meetwaardes uit de welbekende kabelzoekers gebaseerd op radiodetectie (EML). Deze innovatie met Shell zou een oplossing kunnen brengen in het vraagstuk. In gesprekken met Rijkswaterstaat, Shell en KPN over deze problematiek zijn wij gaan kijken naar andere oplossingsrichtingen. Hier heeft KPN ons de mogelijkheid gegeven om een gestuurde boring van KPN in kaart te brengen, met behulp van een drone.

In eerste instantie is deze boring uiteraard in kaart gebracht met de bestaande methode “opsporen en conformeren”. Dit geeft namelijk de hoogst mogelijke zekerheid.

Vervolgens is er een drone uitgerust met een omgebouwde kabelzoeker waarbij de detectiewaarden continu gelogd worden. Door zigzaggend over de kabel te vliegen wordt deze kabel vastgelegd.

De resultaten van de metingen met de drone komen exact overeen met de positie van de opgespoorde kabel, waardoor we deze eerste test als een enorm succes kunnen beschouwen!

We hebben een afwijking geconstateerd van 1.81 meter, KPN heeft deze direct gecorrigeerd. Weer een kabel gecorrigeerd in de KLIC maar dit keer op een unieke wijze!

Opdrachtgever: DroneQuest / TerraCarta