Noardlike Fryske Wâlden

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging in Noordoost-Fryslân met het werkgebied tussen Dokkum en Drachten. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van het bijzondere coulisselandschap en de boerenlandvogel. Wij wonen zelf ook midden in dit prachtige landschap en zijn daarom verheugd dat wij de komende tijd mooie opnames kunnen maken in unieke landschap. Naast beelden vanuit de lucht zullen wij ook vanaf de grond het nodige beeldmateriaal fotograferen. Zo ontstaat er een diverse beeldbank welke de vereniging kan gebruiken.

Opdrachtgever: Noardlike Fryske Wâlden