Oosterhof Holman asfalteringswerkzaamheden

In juli hebben wij een Oosterhof Holman voorzien van foto- en videobeelden. Bij melkveehouder de Boer-Hoving in Makkinga werden nieuwe sleufsilo’s met zuurbestendig asfalt en sleufsilowanden van Bosch Beton aangelegd.
De videobeelden zijn in combinatie met een timelapse verwerkt tot een compilatie en werd tijdens de open dag op het boerenbedrijf getoond.