Provinciale Boomfeestdag

Voor It Fryske Gea hebben wij een mooie reportage mogen maken van de nationale boomfeestdag.

Het is feest; tegels eruit en boompjes erin! Op woensdag 16 november – tijdens de 65ste Provinciale Boomfeestdag – hebben alle 340 leerlingen van basisschool CBS De Sprankel in Stiens boompjes geplant in hun Tiny Forest op het schoolplein. Nog eens 1.000 leerlingen uit de groepen 5 en 6 van basisscholen in Fryslân hebben gelijktijdig – via het digibord – de online les over bomen gevolgd.

Het is een bijzondere Tiny Forest geworden. Een deel van de spillen is namelijk afkomstig uit BOSK. In maart van dit jaar – tijdens de viering van de Boomfeestdag in Sint Annaparochie – stuurden leerlingen van de Bildtse basisscholen de spillen op reis, naar BOSK. Een hele zomer zwierven de spillen door het centrum van Leeuwarden om nu uiteindelijk wortel te kunnen schieten in een Tiny Forest in Stiens.

Meer bomen planten in de gemeente
Gedeputeerde Douwe Hoogland, wethouder Evert Stellingwerf en Jan Dijkstra – voorzitter van de provinciale boomfeestdagcommissie – plantten samen met enkele Tiny Forest Rangers (leerlingen groep 5/6) de eerste boompjes.
‘Een actueel maatschappelijk thema in onze gemeente is het planten van (meer) bomen. Ze zijn belangrijk in het tegengaan van klimaatverandering. Dit Tiny Forest draagt bij aan verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval’, aldus Evert Stellingwerf, wethouder gemeente Leeuwarden.

Een groene plek voor kinderen, buurtbewoners en dieren
Een Tiny Forest is een groene oase ter grootte van een tennisbaan; een plek waar bomen groeien, insecten zoemen en egels kunnen schuilen. Een plek waar kinderen leren over natuur en les krijgen in het buitenlokaal. Maar ook een groene plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Wat dit Tiny Forest nog meer bijzonder maakt: alle 600 bomen en struiken die in het minibosje geplant gaan worden, betreffen inheemse soorten die in Nederland gekweekt zijn. Waardoor ze van nóg groter nut zullen zijn voor de lokale biodiversiteit.

Opdrachtgever: It Fryske Gea