Renovatie passantenhaven Joure – Joost Visser – Another Motion

In opdracht van Another Motion hebben wij voor Joost Visser een aantal promotionele foto- en videobeelden gemaakt bij de passantenhaven in Joure. Deze haven was net voorzien van nieuwe walbeschoeiing, damwand en renovatie van de aanlegsteigers.

Passantenhaven Joure door Joost Visser