Terp fan de Takomst

Vereniging Dorpsbelang Blije e.o., de inwoners van Blije, Sense of Place, Observatorium Rotterdam en It Fryske Gea realiseerden de ‘Terp fan de Takomst’. Een terp met uitzicht op de kwelders van Noard-Fryslân Bûtendyks, ter hoogte van het dorp Blije. Als eigenaar van het landschap en toekomstig beheerder is It Fryske Gea nauw betrokken bij het project. De dorpsgemeenschap werkt gezamenlijk aan de bouw van de terp, net zoals dat vroeger ging. Hiermee herstellen ze de oorspronkelijke verbinding die het dorp met de zee had, op een duurzame manier, en versterken ze de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het buitendijkse gebied bij Blije.

Meer informatie is onder andere te vinden op de website van It Fryske Gea met uitleg over dit prachtige project.

Wij verzorgden een complete drone reportage met zowel foto’s als video die zijn gebruikt voor diverse media doeleinden.
Daarnaast ook gebruikt in een prachtige boek voor het Observatorium.

Opdrachtgever: Dorp Blije / It Fryske Gea / Sense of Place