Weidevogel drone – binnAir helpt mee

Nesten van weidevogels zijn moeilijk te zien met het blote oog, maar een drone uitgerust met warmtecamera heeft ze zo gespot. Dat snapt ook de Bond van Friese Vogelwachten en zij zetten vanaf april 2019 dan ook een dergelijke quadcopter in ter ondersteuning van de werkzaamheden.

Als drone piloot en natuurliefhebber heeft piloot Binne-Louw Katsma zich opgegeven om dit jaar vrijwillig mee te gaan doen.

Toestemming
De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) gaat vanaf april een drone gebruiken om nesten van weidevogels in kaart te brengen. De nesten zijn momenteel lastig vindbaar, maar een drone uitgerust met een warmtebeeldcamera moet daar verandering inbrengen.

Drone
De drone kan vanaf 35 meter hoogte met een warmtebeeldcamera vogels, eieren en zelfs andere dieren opsporen. In slechts een uur tijd wordt een gebied van 30 hectare geanalyseerd. Door het broeden zijn de eieren van de vogels warmer dan de omgeving en hierdoor zijn ze snel te spotten dankzij een warmtebeeldcamera op de drone.

Friese vogelwacht zet drone in om nesten van weidevogels te vinden

Vogelvriendelijk
Het mooie aan dit project is dat de dronepiloten de werkzaamheden uitvoeren zonder dat daarbij de vogels worden verstoord. “Vogels reageren er wel op, maar alleen door even op te vliegen. Scholeksters zijn nog het felst, maar dat heeft nog nooit tot een aanvaring geleid”, aldus Peter van den Brandhof, die recent namens de leverancier de techniek demonstreerde.

Toekomst
LTO Noord en de provincie Friesland hebben financieel bijgedragen aan het project. Vooralsnog is er één drone beschikbaar voor de vogelwachten. Voor het besturen ervan zijn acht piloten in opleiding. Het is niet ondenkbaar dat er in de toekomst meer drones beschikbaar komen voor de piloten.

Opdrachtgever: Bond van Friese Vogelwachten