Wiertsema & Partners onderzoek primaire waterkeringen langs de Waddenzee en het IJsselmeer

Wiertsema & Partners doet grondonderzoek voor de primaire waterkeringen langs de Waddenzee en het IJsselmeer voor Wetterskip Fryslân. Alle data van boringen, sonderingen en laboratoriumonderzoek zullen worden aangeleverd aan de Basis Registratie Ondergrond (BRO).
Van dit grondonderzoek hebben wij de fotografie verzorgd inclusief een mooie drone video.

Opdrachtgever: Wiertsema en Partners